Zmluvy z roku:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ Dátum podpisu
04.01.2021 Zmluva 1/2021 Gardošík Jozef, RSDr. Ing. HM
22.01.2021 Zmluva 2/2021 MEPOS SNV s. r. o.
01.02.2021 Zmluva 3/2021 Podracký Marián
01.02.2021 Zmluva 4/2021 Kiseľ Rudolf
01.02.2021 Zmluva 5/2021 Kleščová Janka
01.02.2021 Zmluva 6/2021 Jánošík Peter
01.02.2021 Zmluva 7/2021 Martin Sakmár
01.02.2021 Zmluva 8/2021 Peter Korfant, Ing.
01.02.2021 Dodatok 9/2021 Lorková Veronika
05.02.2021 Zmluva 10/2021 Mepos SNV s. r. o.
09.02.2021 Dodatok 11/2021 Sakmár Vladimír
10.02.2021 Zmluva 12/2021 Ministerstvo vnútra SR
18.02.2021 Zmluva 13/2021 ČSOB Poisťovňa a. s.
22.02.2021 Zmluva 14/2021 Pamulová Mária HM
26.02.2021 Zmluva 15/2021 Slovak Telekom, a. s.
26.02.2021 Zmluva 16/2021 Slovak Telekom, a. s.
03.03.2021 Zmluva 17/2021 Železnice Slovenskej republiky
04.03.2021 Zmluva 18/2021 Kooperativa poisťovňa a. s., Vienna Insurance Group
31.03.2021 Zmluva 19/2021 Základná škola s materskou školou Olcnava
31.03.2021 Zmluva 20/2021 Haľuľová Anna HM
31.03.2021 Zmluva 21/2021 Haľuľová Anna HM
31.03.2021 Zmluva 22/2021 Haľuľová Anna HM
01.04.2021 Dodatok 23/2021 Mepos SNV s. r. o.
12.04.2021 Zmluva 24/2021 A.G.E.S. s. r. o. Olcnava
12.04.2021 Zmluva 25/2021 Coop Jednota, Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
12.04.2021 Zmluva 26/2021 JOGA spol. s r. o.
12.04.2021 Zmluva 27/2021 KSR – Kameňolomy SR, s. r. o.
12.04.2021 Zmluva 28/2021 Základná škola s materskou školou Olcnava
12.04.2021 Dodatok 29/2021 Štatistický úrad SR
21.04.2021 Zmluva 30/2021 Salaj Ladislav HM
21.04.2021 Zmluva 31/2021 Futbalový klub Olcnava
21.04.2021 Zmluva 32/2021 KSR – Kameňolomy SR, s. r. o.
23.04.2021 Zmluva 33/2021 Kaššai Pavol HM
29.04.2021 Dohoda 34/2021 Slovenská pošta a. s.
24.05.2021 Zmluva 35/2021 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
24.05.2021 Zmluva 36/2021 Urbárska spoločnosť Olcnava, pozemkové spoločenstvo
25.05.2021 Zmluva 37/2021 Gregová Daniela
25.05.2021 Zmluva 38/2021 Genčúrová Elena
11.06.2021 Zmluva 39/2021 Cerková Dominika
15.06.2021 Zmluva 40/2021 JUDr. Milan Križalkovič
18.06.2021 Zmluva 41/2021 Rusnák Štefan
18.06.2021 Zmluva 42/2021 Zahuranec Marek
18.06.2021 Zmluva 43/2021 Havrilla Ján HM
29.06.2021 Zmluva 44/2021 Kapalko Emil HM
29.06.2021 Zmluva 45/2021 Holubová Valéria HM
12.07.2021 Zmluva 46/2021 Holub Štefan HM
20.07.2021 Zmluva 47/2021 Balušinský Martin
09.08.2021 Zmluva 48/2021Orange Slovensko, a. s.
09.08.2021 Dodatok 49/2021 Orange Slovensko a. s.
09.08.2021 Dohoda 50/2021 Orange Slovensko a. s.
20.08.2021 Zmluva 51/2021 MADE spol. s r. o.
08.09.2021 Zmluva 52/2021 Bežilla Jozef, Ing.
05.10.2021 Zmluva 53/2021 Števčík Igor, Ing.
05.10.2021 Zmluva 54/2021 Chovanec Marek
05.10.2021 Zmluva 55/2021 VKÚ Harmanec, s. r. o.
13.10.2021 Zmluva 56/2021 FEDAN s. r. o.
19.10.2021 Zmluva 57/2021 Pamulová Mária HM
20.10.2021 Zmluva 58/2021 Slovenská sporiteľňa, a. s.
20.10.2021 Slovenská sporiteľňa VOP POP Sadzobnik pasivne a aktivne produkty aktualizacia k 01062021
20.10.2021 Zmluva 59/2021 KSR-Kameňolomy SR, s. r. o.
25.10.2021 Zmluva 60/2021 Futbalový klub Olcnava
25.10.2021 Zmluva 61/2021 Radek Holub HM
25.10.2021 Zmluva 62/2021 Fedan s. r. o.
27.10.2021 Zmluva 63/2021 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bystrany
08.11.2021 Dodatok 64/2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SNV
09.12.2021 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy/Zmluva č. 65 Východoslovenská distribučná a. s. Obec Olcnava 07.12.2021
09.12.2021 Dodatok č. 4 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Olcnava č. 1/SNV/2019/Dodatok č. 66/ Brantner Nova s. r. o. Obec Olcnava 09.12.2021
15.12.2021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb/Zmluva č. 67 700 € AV Audit, s. r. o. Obec Olcnava 15.12.2021
27.12.2021 Zmluva o dodávke elektriny/Zmluva č. 68 MAGNA ENERGIA a. s. Obec Olcnava 27.12.2021
29.12.2021 Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)/Zmluva č. 69 14,94 € Obec Olcnava Jarmila Holubová 29.12.2021