Demografické údaje

Najčastejšie priezviská v obci Olcnava v roku 2015

Priezvisko Počet Priezvisko Počet

Salaj

39 Fifík 9
Salajová 37 Kočiš 9
Holub 33 Sakmárová 9
Gardošíková 24 Sedlák 9
Holubová 23 Sedláková 9
Gardošík 21 Bežilová 8
Rusnáková 19 Dolný 8
Sakmár 17 Kožár 8
Rusnák 16 Muchová 8
Olejník 15 Prapotníková 8
Korfant 13 Dolnačko 7
Mucha 13 Pavol 7
Olejníková 13 Chovancová 6
Kožárová 12 Janošík 6
Dolnačková 11 Jánošíková 6
Fifíková 10 Pavolová 6
Korfantová 10 Rovderová 6
Prapotník 10

Vývoj obyvateľstva od roku 1869:

Rok sčítania Počet obyvateľov Počet domov

1869

- -

1880

349 62

1890

320 65

1900

421 73

1910

367 73

1921

362 73

1930

405 77

1950

440 89

1961

728 131

1970

830 159

1980

887 193

1991

912 225

2001

973 237

2011

1040 250

27.1.2021

1052 292, plus 2 bytovky, kde je spolu 18 bytov

 Zloženie obyvateľstva podľa náboženského vyznania (2011):

Cirkev Počet obyvateľov %

Rímskokatolícka cirkev

930 89,4

Gréckokatolícka cirkev

12 1,2

Pravoslávna

1 0,1

Evanjelická cirkev aug. vyznanie

9 0,9

Bez vyznania

32 3,1

Nezistené

56 5,3

Zloženie obyvateľstva podľa národnosti (2011):

Národnosť Počet obyvateľov %

Slovenská

992 95,4

Rómska

3 0,3

Ukrajinská

2 0,2

Česká

2 0,2

Poľská

1 0,1

Ostatné a nezistené

40 3,8