Vážení návštevníci

            Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Olcnava, ktorá sa nachádza na úpätí Slovenského Rudohoria, v okrese Spišská Nová Ves.
Naša dedinka je situovaná v kopcovitom prostredí, neďaleko Národného parku Slovenský Raj (nachádza sa približne 25km východne). Veľa neprebádaných krás však nájdete aj v priľahlom okolí našej obce, o čom sa môžete presvedčiť vo fotogalérii. Asi 15 km severne od obce sa nachádzajú tri historicky cenné kultúrne pamiatky a to: Spišský hrad, ktorý je najväcším hradom v strednej Európe, Spišská Kapitula – sídlo spišského biskupa, obe v Spišskom Podhradí a kostol sv. Ducha v Žehre, v ktorom sú cenné nástenné fresky z 13 stor. V tesnej blízkosti Spišského hradu sa nachádza aj národná prírodná rezervácia Dreveník, vyznačujúca sa travertínovým horninovým zložením.
 Najstaršia písomná zmienka o našej obci sa podla Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku zachovala z roku 1312.
Pôvodný kostol v obci bol pravdepodobne postavený v 14. storočí, ak vychádzame z najstaršej zachovanej písomnej zmienky. Do tohto obdobia datujeme aj vznik známej drevenej gotickej plastiky Panny Márie z olcnavského kostola, ktorá je dnes v zbierkach Slovenskej národnej Galérie.
Častým turistickým cieľom nielen miestnych obyvateľov je rekreačné stredisko Blatná, z ktorého sa naskytajú krásne pohľady na okolitú prírodu. Najväčším zamestnávateľom našej obci je firma A.G.E.S. s.r.o. zaoberajúca sa kovovýrobou.
Obyvatelia našej obce sú zamestnaní aj v miestnom kamenolome, ktorý sa zaoberá ťažbou vápencového kameňa, ktorý ponúka v rôznych trakciách.
Dúfame, že na tejto stránke získate všetky informácie o dianí v obci, o kultúrnych a spoločenských aktivitách, ako aj o samotnej histórii obce.

Starosta obce Olcnava