Ing Mária Gmucová 
Kontakt: maria.gmucova@centrum.sk
Stránkové dni: Podľa potreby a dohody