Tlačivá

Môžete si uložiť a vyplniť tlačivá v pohodlí domova – ušetríte čas sebe, aj pracovníkom OcÚ.

Dokumenty sú vo formáte *.pdf.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z prijímov FO (veľkosť: 11.24 KB )

Čestné prehásenie (veľkosť: 11.24 KB )

Odvolanie veľkosť: 38.24 KB )

Splnomocnenie (veľkosť: 10.86 KB)

Ohlásenie drobnej stavby (veľkosť: 25.08 KB)

Žiadosť o stavebné povolenie (veľkosť: 26.56 KB)

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie (veľkosť: 27.08 KB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením (veľkosť: 22.78 KB)

Žiadosť o pridelenie súpisného a orientačného čísla (veľkosť: 22.78 KB)

Žiadosť o odstránenie stavby (veľkosť: 24.37 KB )

Ohlásenie stavebnej úpravy (veľkosť: 25.04 KB )

Zvláštne užívanie komunikácií (veľkosť: 23.42 KB )

Žiadosť o uplatnenie úľavy na poplatku za komunálny odpad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o prihlásenie psa

Žiadosť o odhlásenie psa

Žiadosť o vydanie náhradnej známky

 

Ak nemáte naištalovaný Acrobat Reader, môžete si ho bezplatne stiahnuť nawww.adobe.com

Ak potrebujete tlačivá vo formáte *.doc stiahnite si súbor tlaciva.zip (veľkosť: 35.06 KB) , kde nájdete všetky tlačivá.