Miestna ľudová knižnica Olcnava

Od roku 1968 knižnica v Olcnave patrila do Obvodnej pôsobnosti Strediskovej knižnice v Spišských Vlachoch.

Od roku 1982 bola knihovníčkou pani Matilda Dzurňáková, ktorá knižnicu viedla 26 rokov.

Knižnica bola otvorená dva krát týždenne po dve hodiny v popoludňajších   hodinách.

Od roku 2008 je knihovníčkou pani Tatiana Salajová, taktiež je otvorená dva krát týždenne po dve hodiny . V roku 2012 na návrh pána starostu obce Jaroslava  Salaja sa knižnica presťahovala z priestorov Obecného úradu do priestorov ZŠ s MŠ v Olcnave, kde je do  dnešného dňa.

Otváracie hodiny boli znížené na jeden krát týždenne a to v stredu v čase od 14,oo do 16,oo hod.

V roku 2008 sa knižnica premenovala na Obecnú knižnicu Olcnava.

Z histórie knižnice:

Dňa 14.1.1983 Rada MNV v Olcnave schválila organizačný poriadok pre Miestnu ľudovú knižnicu pri MNV v Olcnave,podľa ktorého je knižnica kultúrna inštitúcia, ktorú riadi MNV.

Dňa 17.2.1989 bol uznesním Rady MNV V Olcnave zrušený organizačný poriadok Miestnej ľudovej knižnice a zároveň bol schválený Štatút Miestnej ľudovej knižnice, ktorá bola umiestnená v budove Miestného  národného výboru.

Knižnica získala  knižničný fond v rámci centralizovaného dopĺňania kníh zo Strediskovej knižnice zo Spišských Vlách.

Nákup kníh bol závislý od rozpočtu Okresnej knižnice.

Cestou centralizovaného dopĺňania  bolo aj pravidelné kolovanie literatúry zo Strediskovej knižnice do ostatných malých knižníc v okolitých obciach. Knihy sa vymieňali približne raz za polrok a určité tituly bolo možné nájsť iba v Okresnej alebo Strediskovej knižnici.

Po revolúcii v roku 1990 knižnica prešla pod správu Obecného úradu a od roku 1991 sa vedie aj Prírastkový  zoznam kníh.Do tohto zoznamu sa pripíšu knihy, ktoré sa v danom roku zakúpia,alebo ich niekto  knižnici podaruje.V súčastnosti je v tomto denníku zapísaných 1475 kníh, ktoré boli zakúpené z rozpočtu Obecného úradu v Olcnave.

Za posledné roky klesol počet čitateľov z približne 2OO na súčastných 80- 100. Je to dané aj tým, že sú k dizpozícii aj iné média ako internet,taktiež E- knihy, ktoré si záujemcovia môžu čítať aj z domu,tiež je to dané aj presťahovaním knižnice, keďže predtým bola knižnica tak povediac v strede obce ,teraz je od stredu obce pomerne ďalej, čo robí niektorým čitateľom problém.

V súčastnosti máme v knižničnom fonde celkove  3560 titulov, od našich ale aj svetových autorov,dobrodružné,detektívky,ľúbostné,romány pre ženy,cestopisy ako aj knihy pre deti a mládež.

Knižničný fond sa doplňuje každý rok podľa scháleného rozpočtu z rozpočtu obce približne 20 kníh za rok.

Každý, kto chce dobrú knihu určite si z našej ponuky vyberie,samozrejme, že vzhľadom na krátený rozpočet obce si nemôžeme dovoliť kupovať špeciálnu literatúru pre úzky okruh čitateľov, ale kupuje sa taká, ktorá zaujme čo najväčší počet záujemcov.

Snažíme sa dopĺňať knihy , o ktoré je najväčší záujem.