Zmluvy z roku:

Zmluvy Zverejnené
Zmluva 1/2019 Podvojský Ján HM 02.01.2019
Zmluva 2/2019 Bukat Peter HM 03.01.2019
Zmluva 3/2019 Kožárová Irena HM 16.01.2019
Zmluva 4/2019 Kazárová Mária HM 18.01.2019
Zmluva 5/2019 Horváthová Janka HM 21.01.2019
Zmluva 6/2019 Gardošík Ján HM 23.01.2019
Zmluva 7/2019 Chovancová Anna HM 25.01.2019
Zmluva 8/2019 GRANČ s. r. o. 28.01.2019
Zmluva 9/2019 Kessel Peter Ing. HM 05.02.2019
Zmluva 10/2019 Obec Bystrany 05.02.2019
Dodatok 11/2019 MAGNA ENERGIA a. s. 09.02.2019
Zmluva 12/2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra 28.02.2019
Zmluva 13/2019 Brantner Nova s. r. o. 28.02.2019
Dodatok 14/2019 Brantner Nova s. r. o. 01.03.2019
Zmluva 15/2019 Futbalový klub Olcnava 20.03.2019
Dodatok 16/2019 Úrad vlády Slovenskej republiky 22.03.2019
Zmluva 17/2019 Základná škola s materskou školou v Olcnave 08.04.2019
Zmluva 18/2019 JOGA spol. s r. o. 08.04.2019
Zmluva 19/2019 KSR – Kameňolomy SR, s. r. o. 08.04.2019
Zmluva 20/2019 A.G.E.S. s. r. o. Olcnava 08.04.2019
Zmluva 21/2019 Anna Prapotníková 08.04.2019
Dodatok 22/2019 KSR – Kameňolomy SR, s. r. o. 17.04.2019
Zmluva 23/2019 Rovderová Veronika HM 17.04.2019
Zmluva 24/2019 Coop Jednota, Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo 29.04.2019
Zmluva 25/2019 Gašparová Anna HM 29.04.2019
Zmluva 26/2019 Mucha Jozef HM 29.04.2019
Zmluva 27/2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 30.04.2019
Zmluva 28/2019 Salajová Alžbeta HM 05.06.2019
Zmluva 29/2019 Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ 21.06.2019
Dodatok 30/2019 Magna Energia a. s. 26.06.2019
Zmluva 31/2019 Salaj Cyril HM 28.06.2019
Zmluva 32/2019 Salaj Cyril HM 28.06.2019
Zmluva 33/2019 OLCZNOW s. r. o. 10.07.2019
Zmluva 34/2019 Salaj Milan HM 19.07.2019
Zmluva 35/2019 FS Čačinare 21.08.2019
Dohoda 36/2019 Mgr. Svetlana Šefčíková 03.09.2019
Zmluva 37/2019 Salaj Miroslav HM 16.09.2019
Zmluva 38/2019 Kožárová Irena HM 19.09.2019
Zmluva 39/2019 Pramuka Matúš HM 19.09.2019
Zmluva 40/2019 Dolnačko Marek HM 19.09.2019
Zmluva 41/2019 Korfantová Irena HM 19.09.2019
Zmluva 42/2019 Bežilová Mária HM 23.09.2019
Zmluva 43/2019 Sedilekova Anna HM 23.09.2019
Zmluva 44/2019 Sedlák Imrich HM 25.09.2019
Zmluva 45/2019 Gondová Božena HM 30.09.2019
Zmluva 46/2019 Rusnák Imrich HM 30.09.2019
Zmluva 47/2019 Ilčin Pavel HM 07.10.2019
Zmluva 48/2019 Krigovský Tibor 28.10.2019
Dohoda 49/2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30.10.2019
Zmluva 50/2019 Prima banka Slovensko, a. s. 31.10.2019
Zmluva 51/2019 Mesto Spišská Nová Ves 31.10.2019
Zmluva 52/2019 Mucha Rudolf HM 04.11.2019
Zmluva 53/2019 Mucha Rudolf HM 04.11.2019
Zmluva 54/2019 Celecová Anna HM 08.11.2019
Zmluva 55/2019 Kapalková Mária HM 15.11.2019
Zmluva 56/2019 Fifik Petet HM 18.11.2019