Zmluvy z roku:

Zmluvy Zverejnené
Zmluva 1/2018 Advokátska kancelária JUDr. Milan Križalkovič 02.01.2018
Zmluva 2/2018 Zahurancová Jozefa HM 09.01.2018
Zmluva 3/2018 Bukat Peter HM 17.01.2018
Zmluva 4/2018 Bukat Peter HM 26.1.2018
Zmluva 5/2018 Smik Vladimír HM 29.1.2018
Dodatok 6/2018 Hlavný kontrolór viacerých obcí 02.02.2018
Zmluva 7/2018 Prima banka Slovensko, a.s. 15.02.2018
Zmluva 8/2018 FEDAN s. r. o. 05.03.2018
Zmluva 9/2018 Čurillová Veronika HM 06.03.2018
Zmluva 10/2018 Futbalový klub Olcnava 06.03.2018
Zmluva 11/2018 Rusnák Ján HM 19.3.2018
Dohoda 12/2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Spišská Nová Ves 29.3.2018
Zmluva 13/2018 Dobrovoľná požiarna ochrana 20.4.2018
Dohoda 14/2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30.4.2018
Zmluva 15/2018 Slovenský futbalový zväz 09.05.2018
Zmluva 16/2018 Prima banka Slovensko, a. s. 23.05.2018
Zmluva 17/2018 OLCZNOW s. r. o. 23.5.2018
Zmluva 18/2018 PP PROTECT s. r. o. 25.5.2018
Dohoda 19/2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 31.05.2018
Zmluva 20/2018 A.G.E.S. s. r. o. Olcnava 20.6.2018
Zmluva 21/2018 Základná škola s materskou školou Olcnava 22.6.2018
Zmluva 22/2018 KSR – Kameňolomy SR, s. r. o. 22.6.2018
Zmluva 23/2018 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo 25.6.2018
Zmluva 24/2018 JOGA spol. s. r. o. 29.6.2018
Zmluva 25/2018 Anna Prapotníková 17.7.2018
Zmluva 26/2018 Gondová Božena HM 18.7.2018
Zmluva 27/2018 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR 25.7.2018
Zmluva 28/2018 Maľáková Mária HM 27.7.2018
Zmluva 29/2018 Rusnáková Anna HM 09.8.2018
Zmluva 30/2018 Vrábľová Viera HM 13.8.2018
Zmluva 31/2018 Environmentálny fond 17.8.2018
Zmluva 32/2018 j.STRANAK advokat s. r. o. 05.09.2018