Zmluvy z roku:

Zmluvy Zverejnené
Zmluva 1/2018 Advokátska kancelária JUDr. Milan Križalkovič 02.01.2018
Zmluva 2/2018 Zahurancová Jozefa HM 09.01.2018
Zmluva 3/2018 Bukat Peter HM 17.01.2018
Zmluva 4/2018 Bukat Peter HM 26.1.2018
Zmluva 5/2018 Smik Vladimír HM 29.1.2018
Dodatok 6/2018 Hlavný kontrolór viacerých obcí 02.02.2018
Zmluva 7/2018 Prima banka Slovensko, a.s. 15.02.2018
Zmluva 8/2018 FEDAN s. r. o. 05.03.2018
Zmluva 9/2018 Čurillová Veronika HM 06.03.2018
Zmluva 10/2018 Futbalový klub Olcnava 06.03.2018
Zmluva 11/2018 Rusnák Ján HM 19.3.2018
Dohoda 12/2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Spišská Nová Ves 29.3.2018
Zmluva 13/2018 Dobrovoľná požiarna ochrana 20.4.2018
Dohoda 14/2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30.4.2018
Zmluva 15/2018 Slovenský futbalový zväz 09.05.2018
Zmluva 16/2018 Prima banka Slovensko, a. s. 23.05.2018
Zmluva 17/2018 OLCZNOW s. r. o. 23.5.2018
Zmluva 18/2018 PP PROTECT s. r. o. 25.5.2018
Dohoda 19/2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 31.05.2018
Zmluva 20/2018 A.G.E.S. s. r. o. Olcnava 20.6.2018
Zmluva 21/2018 Základná škola s materskou školou Olcnava 22.6.2018
Zmluva 22/2018 KSR – Kameňolomy SR, s. r. o. 22.6.2018
Zmluva 23/2018 COOP Jednota, Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo 25.6.2018
Zmluva 24/2018 JOGA spol. s. r. o. 29.6.2018
Zmluva 25/2018 Anna Prapotníková 17.7.2018
Zmluva 26/2018 Gondová Božena HM 18.7.2018
Zmluva 27/2018 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR 25.7.2018
Zmluva 28/2018 Maľáková Mária HM 27.7.2018
Zmluva 29/2018 Rusnáková Anna HM 09.8.2018
Zmluva 30/2018 Vrábľová Viera HM 13.8.2018
Zmluva 31/2018 Environmentálny fond 17.8.2018
Zmluva 32/2018 j.STRANAK advokat s. r. o. 05.09.2018
Zmluva 33/2018 OLCZNOW s. r. o. 05.09.2018
Zmluva 34/2018 Adrián Šavel – ŠATEX 10.10.2018
Zmluva 35/2018 WAGNERO s. r. o. 10.10.2018
Zmluva 36/2018 WAGNERO s. r. o. 15.10.2018
Zmluva 37/2018 Made spol. s r. o. 15.10.2018
Zmluva 38/2018 Prima banka Slovensko, a. s. 22.11.2018
Dohoda 39/2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30.11.2018
Zmluva 40/2018 Úrad vlády Slovenskej republiky 30.11.2018
Zmluva 41/2018 Plačko Štefan HM 03.12.2018
Zmluva 42/2018 Kočiková Jozefína HM 03.12.2018
Zmluva 43/2018 Rusnáková Mária HM 03.12.2018
Zmluva 44/2018 Korfant Marián HM 03.12.2018
Zmluva 45/2018 Petrušková Margaréta HM 03.12.2018
Zmluva 46/2018 Lányiová Zuzana HM 04.12.2018
Zmluva 47/2018 Palenčárová Gabriela HM 04.12.2018
Zmluva 48/2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 06.12.2018
Zmluva 49/2018 Mucha Rudolf HM 07.12.2018
Zmluva 50/2018 Mucha Marián, JUDr. HM 10.12.2018
Zmluva 51/2018 Kišková Terézia HM 10.12.2018
Zmluva 52/2018 Kožár Ondrej, Ing. HM 10.12.2018
Zmluva 53/2018 Bašistová Katarína HM 10.12.2018
Zmluva 54/2018 Korfantová Mária, Mgr. HM 10.12.2018
Zmluva 55/2018 Sedlák Imrich HM 12.12.2018
Zmluva 56/2018 Fifik Ján HM 12.12.2018
Zmluva 57/2018 Gardošík Jozef HM 12.12.2018
Zmluva 58/2018 Herichová Vladimíra HM 12.12.2018
Zmluva 59/2018 Dolný Ján HM 17.12.2018
Dodatok 60/2018 PP PROTECT s. r. o. 17.12.2018
Zmluva 61/2018 Bežilová Kristína HM 20.12.2018
Dodatok 62/2018 MAGNA ENERGIA a. s. 28.12.2018