Zmluvy z roku:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ Dátum podpis
05.01.2022 Zmluva k prevodu správy majetku/Zmluva č. 1 Obec Olcnava Základná škola s materskou školou Olcnava 31.12.2021
05.01.2022 Municipálny úver – Univerzál Zmluva o úvere č.18/001/22/Zmluva č. 2 Prima banka Slovensko, a. s. Obec Olcnava 05.01.2022
19.01.2022 Nájomná zmluva č.1/2022 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)/Zmluva č. 3 14,94 Obec Olcnava Gondová Irena 19.01.2022