Zmluvy z roku:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ Dátum podpis
05.01.2022 Zmluva k prevodu správy majetku/Zmluva č. 1 Obec Olcnava Základná škola s materskou školou Olcnava 31.12.2021
05.01.2022 Municipálny úver – Univerzál Zmluva o úvere č.18/001/22/Zmluva č. 2 Prima banka Slovensko, a. s. Obec Olcnava 05.01.2022
19.01.2022 Nájomná zmluva č.1/2022 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)/Zmluva č. 3 14,94 Obec Olcnava Gondová Irena 19.01.2022
11.02.2022 Kúpna zmluva č. Z2022621_Z/Zmluva č. 4 13 077,43 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Olcnava 07.02.2022
21.02.2022 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb/Zmluva č. 5 Obec Olcnava BM PROTECT s. r. o. 15.02.2022
01.03.2022 Zmluva o dodávke elektriny/Zmluva č. 6 MAGNA ENERGIA a. s. Obec Olcnava 28.02.2022
16.03.2022 Nájomná zmluva č. 2/2022 o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)/Zmluva č. 7 14,94 € Obec Olcnava Gardošíková Valéria 16.03.2022
30.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie/Zmluva č. 8 8800 € Obec Olcnava Futbalový klub Olcnava 29.03.2022

 

Ďalšie zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv:

https://crz.gov.sk/