Zmluvy z roku:

Zmluvy Zverejnené
Zmluva 1/2020 Gardošíková Katarína HM 08.01.2020
Zmluva 2/2020 Gardošíková Katarína HM 08.01.2020
Zmluva 3/2020 Východoslovenská distribučná, a. s. 09.01.2020
Zmluva 4/2020 Kessel Peter Ing. HM 23.01.2020
Zmluva 5/2020 Kessel Peter Ing. HM 23.01.2020
Zmluva 6/2020 Sakmár Martin HM 23.01.2020
Dohoda 7/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 10.02.2020
Zmluva 8/2020 Fifík Ľubomír HM 18.02.2020
Dohoda 9/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 10.03.2020
Zmluva 10/2020 Slovenská sporiteľňa, a. s. 20.03.2020
Zmluva 11/2020 Slovenská sporiteľňa a. s. 20.03.2020
Zmluva 12/2020 Slovenská sporiteľňa a. s. 20.03.2020
Sadzobnik_pasivne_a_aktivne_produkty_aktualizacia_k_01022020 Slovenská sporiteľňa a. s. 20.03.2020
Dodatok 13/2020 MAGNA ENERGIA a. s. 20.03.2020
Zmluva 14/2020 OLCZNOW s. r. o. 26.03.2020
Rozpočet k Zmluve 14/2020 OLCZNOW s. r. o. 26.03.2020
Zmluva 15/2020 Murňáková Veronika HM 03.04.2020
Zmluva 16/2020 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 16.04.2020
Dohoda 17/2020 OLCZNOW s. r. o. 20.04.2020
Zmluva 18/2020 Salajová Eva HM 04.05.2020
Zmluva 19/2020 Gardošík Vincent HM 12.05.2020
Zmluva 20/2020 Kiseľová Mária HM 14.05.2020
Zmluva 21/2020 Futbalový klub Olcnava 14.05.2020
Zmluva 22/2020 Anna Prapotnikova 03.06.2020
Zmluva 23/2020 JOGA spol s.r.o. 03.06.2020
Zmluva 24/2020 Základná škola s materskou školou Olcnava 03.06.2020
Zmluva 25/2020 KSR Kamenolomy SR s.r.o. 04.06.2020
Zmluva 26/2020 A.G.E.S. s.r.o. 05.06.2020
Zmluva 27/2020 Salaj Jozef HM 10.06.2020
Zmluva 28/2020 COOP Jednota 15.06.2020
Zmluva 29/2020 Ing. Mgr. Martin Hriňák 09.07.2020
Zmluva 30/2020 Rusnáková Alžbeta HM 22.07.2020
Zmluva 31/2020 Mária Mireková HM 03.08.2020
Zmluva 32/2020 Vasi Štefan HM 05.08.2020
Zmluva 33/2020 Vasi Štefan HM 11.08.2020
Zmluva 34/2020 Bukatová Alena HM 21.08.2020
Zmluva 35/2020 Gondová Božena HM 28.08.2020
Zmluva 36/2020 Burian Pavol HM 02.09.2020
Zmluva 37/2020 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bystrany 11.09.2020
Zmluva 38/2020 SERVICE Harmata s. r. o. 24.09.2020
Zmluva 39/2020 Ferenčáková Alžbeta HM 26.09.2020
Zmluva 40/2020 Prapotník Jozef HM 26.09.2020
Zmluva 41/2020 Korfantová Mária Mgr. HM 02.10.2020
Zmluva 42/2020 Gardošíková Tatiana HM 14.10.2020
Zmluva 43/2020 Dolnačko Martin HM 14.10.2020