Objednávky z roku:

Objednávky Zverejnené
Január 2019-01 10.01.2019
Január 2019-02 18.01.2019
Január 2019-03 31.01.2019
Február 2019-01 08.02.2019
Február 2019-02 20.02.2019
Február 2019-03 27.02.2019
Marec 2019-01 08.03.2019
Marec 2019-02 20.03.2019
Marec 2019-03 29.03.2019
Apríl 2019-01 10.04.2019
Apríl 2019-02 19.04.2019
Apríl 2019-03 30.04.2019
Máj 2019-01 10.05.2019
Máj 2019-02 20.05.2019
Máj 2019-03 31.05.2019
Jún 2019-01 10.06.2019
Jún 2019-02 20.06.2019
Jún 2019-03 28.06.2019
Júl 2019-01 10.07.2019
Júl 2019-02 19.07.2019
Júl 2019-03 31.07.2019
August 2019-01 09.08.2019
August 2019-02 20.08.2019
August 2019-03 30.08.2019
September 2019-01 10.09.2019
September 2019-02 20.09.2019
September 2019-03 30.09.2019