Faktúry z roku:

Faktúry Zverejnené
Január 2021 29.01.2021
Február 2021 01.03.2021
Marec 2021 31.03.2021
Apríl 2021 30.04.2021
Máj 2021 31.05.2021
Jún 2021 30.06.2021
Júl 2021 30.07.2021
August 2021 31.08.2021
September 2021 30.09.2021