Cirkevné oznamy

Memoriál Jozefa Krišandu 16.ročník, 2.3.2024 – výsledky

Memoriál Jozefa Krišandu 15.ročník, 25.2.2023 – výsledky

Memoriál Jozefa Krišandu 2022 – výsledky

Memoriál Jozefa Krišandu, 13. ročník – výsledky

Memoriál Jozefa Krišandu, 12. ročník 29.2.2020 – výsledky

PLAGAT 4-page-0010

 

 

PLAGAT 4-page-0010

Vizitácia pána biskupa-13.4.2015

Sv. omša- PBM- 12.4.2015

Memoriál J.Krišandu- 28.2.2015

Otvorenie klubu-15.2.2015

 

 

Memorial-Jozefa-Krisandu

 

 

velkyplagat

 

Cirkevný chrámovy zbor

HISTÓRIA

cirkevnychramovyzbor

Cirkevný chrámový zbor

Zbor vznikol v roku 1995, pri príležitosti vysviacky novopostaveného kostola. Pri založení ho tvorilo 35 členov, ktorých sú dodnes, od detí po spevákov v zrelom veku. Zbor účinkoval prevažne na slávnostných sv. omšiach. Svoj repertoár zameriava hlavne na skladby, ktoré môže využiť ako liturgický spev. Zbor od jeho začiatku vedie Ľubomír Dolný, ktorý je aj organistom. Pri nácvikoch pomáhali aj študentky Cirkevného konzervatória v Bratislave, Aneta Chovancova a Lucia Horváthová. Manažérske práce vykonávala Ľubomírova mama, Anna.
Koncertná činnosť zboru začala v roku 1998. Vtedy sa zúčastnil Festivalu speváckych zborov v Sp. Novej Vsi. s úspešným vystúpením, podľa ohlasov publika a prítomnej odbornej i laickej verejnosti. Hodnotenie poroty však tomu nezodpovedalo. O necelý rok absolvoval 9. ročník medzinárodného festivalu cirkevných speváckych zborov – Námestovské hudobné slávnosti 1999. Tam získal zlaté pásmo a vynikajúce hodnotenie od dvoch veľkých osobností slov. a českého zborového dirigovania. Dnes už zosnulého Prof. Hradila a doc. Dobrodinského. Výkon zboru a práca zbormajstra sa Prof. Hradilovi páčila natoľko, že v novom školskom roku začal Ľubomíra Dolného vyučovať na VŠMU v Bratislave dirigovanie. Zlaté pásmo a prvé miesto na NHS v Námestove si obhájil aj o rok neskôr v roku 2000. Tak sa mohol zaradiť medzi popredné cirkevné zbory na Slovensku. A začali sa pravidelné Vianočné koncerty v Sp. Vlachoch, Krompachoch, Hôrke, Poprade, Sp. Novej Vsi a koncerty v chrámových i nechrámových priestoroch v Revúcej, Trebišove, Sp. Podhradí a pod.
V ich repertoári sa nachádzajú nielen jednoaktovky, ale aj veľké cyklické skladby, ako je Vianočná omša č. 7, B-dur od Jakuba Jana Rybu.

 

SÚČASTNOSŤ

Aj keď zbor v súčasnosti cvičí veľmi málo, pretože časť členov je roztrúsených za prácou, za štúdiom, jeho repertoár je tak široký, že z neho môžu čerpať ešte pár rokov.
To všetko bolo možné dosiahnuť iba s veľkou zanietenosťou a obetavosťou spevákov, materiálnou, priestorovou a finančnou podporou hlavne zo strany farského úradu, obce, sponzorov a dobrodincov. Vedenie zboru aj touto cestou chce všetkým zúčastneným poďakovať.

Vedenie zboru verí , že 10. výročie je len začiatočným míľnikom. Veď ako hovoria slova žalmu: “Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.”(1Kor 3,9 )