Folklórny súbor

fs        Folklórna skupina začala svoje účinkovanie na jar 1984. Základ skupiny vytvorili    bývalí členovia súboru Čačina pod vedením pani Olejníkovej. Kroje si účinkujúci zakúpili  z vlastných prostriedkov, nakoľko pôvodných krojov sa v obci zachovalo len veľmi málo,  pretože obec začiatkom minulého storočia vyhorela. Folklórna skupina sa špecializuje na autentický folklór, t.j. snaží sa o čo najvernejšie podanie zvyklostí a ľudových tradícií, ktoré sa praktizovali v našej obci pri tej-ktorej príležítosti.
Po niekoľkých úspešných vystúpeniach v rokoch 1984-85 sa na krátku dobu folklórna skupina odmlčala. Avšak už vo februári 1987 sa znova začína pravidelne schádzať pod vedením pani Horváthovej. Po úspechu v máji 1987 v Margecanoch sa súbor zorširuje o ďaľších členov. V tom čase už mal folklórny súbor 28 členov. Vo februári 1988 si folklórna skupina volí názov “Domkova”, podľa jedného z kopcov za dedinou. V septembri 1988 sa FS zúčastňuje nahrávky ľudových piesní v Slovenskom rozhlase. Potom nasledujú mnohé výstúpenia v rámci vtedajšieho východoslovekého kraja.
V júli 1991 sa aj naša obec rohodla usporiadať Folklórne slávnosti, aby tak ľudové tradície a zvyky priblížila širšiemu okruhu občanov. Na tieto slávností sú pozývané FS z blízkeho, ale aj širšieho okolia a tradícia týchto Folklórnych slávností pretrváva dodnes.

V rokoch 1994 a 1998 Slovenská televízia natáča s našou folklórnou skupinou Domkova dve pásma ľudových zvykov a tradícií.

Celkovo folklórna skupina za 18 ročné účinkovanie vystúpila 108-krát na väčších či menších podujatiach.