Zmluvy z roku:

Zmluvy Zverejnené
Zmluva 1/2017 Sakmárová Mária HM 23.1.2017
Zmluva 2/2017 Futbalový klub Olcnava 16.3.2017
Zmluva 3/2017 Slovgram 17.3.2017
Zmluva 4/2017 KAT desing s. r. o. 31.3.2017
Zmluva 5/2017 KAT design s. r. o. 31.3.2017
Zmluva 6/2017 Holubová Regina HM 7.4.2017
Zmluva 7/2017 Dolný Jozef HM 24.4.2017
Zmluva 8/2017 Sakmárová Žofia HM 24.4.2017
Zmluva 9/2017 Rusnáková Sabina HM 24.4.2017
Zmluva 10/2017 Šofranko Ladislav HM 24.4.2017
Zmluva 11/2017 Šofranko Ladislav HM 24.4.2017
Zmluva 12/2017 Haľuľová Anna HM 24.4.2017
Zmluva 13/2017 Mucha Marián, JUDr. HM 26.4.2017
Zmluva 14/2017 Kožárová Agnesa HM 26.4.2017
Zmluva 15/2017 Rusnáková Anna HM 26.4.2017
Zmluva 16/2017 Pendrák Jozef HM 26.4.2017
Zmluva 17/2017 Bukatová Viera HM 26.4.2017
Zmluva 18/2017 Korfant Otto HM 26.4.2017
Zmluva 19/2017 Sedileková Anna HM 27.4.2017
Zmluva 20/2017 Sedileková Anna HM 27.4.2017
Dohoda 21/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Spišská Nová Ves 28.4.2017
Dohoda 22/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 28.4.2017
Dohoda 23/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 28.4.2017
Zmluva 24/2017 Bežilová Anna HM 28.4.2017
Zmluva 25/2017 Kaščáková Žofia HM 28.4.2017
Zmluva 26/2017 Gardošík Miroslav HM 2.5.2017
Zmluva 27/2017 Fifiková Aurélia HM 12.5.2017
Zmluva 28/2017 Pavol Ondrej HM 15.5.2017
Zmluva 29/2017 Köhler Anton HM 19.5.2017
Zmluva 30/2017 Holub Ľudovít HM 19.5.2017
Zmluva 31/2017 Korfantová Anna HM 22.5.2017
Zmluva 32/2017 Murňák Dušan HM 24.5.2017
Zmluva 33/2017 Sakmárová Anna HM 24.5.2017
Zmluva 34/2017 Podvojský Ján HM 30.5.2017
Zmluva 35/2017 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 2.6.2017
Zmluva 36/2017 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 2.6.2017
Zmluva 37/2017 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 2.6.2017
Zmluva 38/2017 Dolný Jozef 5.6.2017
Zmluva 39/2017 Žingorová Lýdia 5.6.2017
Zmluva 40/2017 Kacvinská Alžbeta 5.6.2017
Zmluva 41/2017 Fifik Ján 5.6.2017
Zmluva 42/2017 Richnavský Imrich 5.6.2017
Zmluva 43/2017 Dobranský Ján 6.6.2017
Zmluva 44/2017 Mikulová Aneta,Mgr. 6.6.2017
Zmluva 45/2017 Marušinská Eva 13.6.2017
Zmluva 46/2017 Mucha František 13.6.2017
Zmluva 47/2017 Základná škola s materskou školou – množstvový zber KO a DSO pre rok 2017 14.06.2017
Zmluva 48/2017 Anton Kohler – množstvový zber KO a DSO pre rok 2017 19.06.2017
Zmluva 49/2017 A.G.E.S. s. r. o. – množstvový zber KO a DSO pre rok 2017 20.06.2017
Zmluva 50/2017 JOGA s. r. o. – množstvový zber KO a DSO pre rok 2017 21.06.2017
Zmluva 51/2017 Gurčíková Anna HM 23.6.2017
Zmluva 52/2017 Salaj Valent HM 26.06.2017
Zmluva 53/2017 Barbušová Mária HM 28.6.2017
Zmluva 54/2017 KSR – množstvový zber KO a DSO pre rok 2017 28.06.2017
Zmluva 55/2017 Generali Poisťovňa, a. s. 29.6.2017
Zmluva 56/2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 29.6.2017
Zmluva 57/2017 Anna Prapotníková – množstvový zber KO a DSO pre rok 2017 29.06.2017
Zmluva 58/2017 Kvasnička Martin 3.7.2017
Zmluva 59/2017 COOP Jednota – množstvový zber KO a DSO pre rok 2017 6.07.2017
Zmluva 60/2017 Duľová Jarmila 21.7.2017
Zmluva 61/2017 Gurčíková Anna HM 24.07.2017
Zmluva 62/2017 Kaššaiová Mária HM 16.8.2017
Zmluva 63/2017 Prima banka Slovensko, a. s. 25.8.2017
Zmluva 64/2017 Pramuka Ján HM 18.9.2017
Zmluva 65/2017 Sedlák Imrich HM 20.9.2017
Zmluva 66/2017 Boron František HM 20.9.2017
Zmluva 67/2017 Gardošíková Alžbeta HM 20.9.2017
Zmluva 68/2017 Pavolová Božena HM 25.10.2017
Dohoda 69/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 31.10.2017
Zmluva 70/2017 Šrenkelová Františka HM 8.11.2017
Dohoda 71/2017 Ekover, s. r. o. 15.11.2017
Zmluva 72/2017 FEDAN s. r. o. 16.11.2017
Zmluva 73/2017 Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. 23.11.2017
Zmluva 74/2017 Agro Spišské Vlachy, s. r. o. 08.12.2017
Zmluva 75/2017 Gardošíková Anna HM 13.12.2017
Zmluva 76/2017 Sakmár Ladislav HM 18.12.2017
Zmluva 77/2017 Kaščáková Anna HM 18.12.2017
Zmluva 78/2017 Kaščáková Anna HM 18.12.2017
Zmluva 79/2017 Dolnačková Mária HM 20.12.2017
Zmluva 80/2017 Kožárová Agnesa HM 22.12.2017
Dohoda 81/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 29.12.2017
Dohoda 82/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 29.12.2017