Objednávky z roku:

Objednávky Zverejnené
Január 2018-01 10.01.2018
Január 2018-02 25.01.2018
Február 2018-01 16.02.2018
Február 2018-02 28.02.2018
Marec 2018-01 16.03.2018
Marec 2018-02 29.03.2018
Apríl 2018-01 13.04.2018
Apríl 2018-02 27.04.2018
Máj 2018-01 11.05.2018
Máj 2018-02 24.05.2018
Máj 2018-03 31.05.2018
Jún 2018-01 14.06.2018
Jún 2018-02 28.06.2018
Júl 2018-01 12.07.2018
Júl 2018-02 26.07.2018
Júl 2018-03 31.07.2018
August 2018-01 10.08.2018
August 2018-02 23.08.2018
September 2018-01 13.09.2018
September 2018-02 17.09.2018
September 2018-03 30.09.2018
Október 2018-01 10.10.2018
Október 2018-02 20.10.2018
Október 2018-03 31.10.2018