Pokračujúca rekonštrukcia miestností KD nad obecným úradom