Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky kultúrneho domu